Çerkeş Dernekler Birliği Resmi Web Sitesi

İlçemizin Ekonomisi

İlçe halkı 1992 yılına kadar ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta iken Aytaç Et Entegre Tesislerinin kurulmasıyla birlikte sanayi alanında da istihdam başlamıştır. Bunu takiben ilçede kanatlı hayvan yetiştiriciliği gelişmektedir. Ancak 2015 Aralık ayı içerisinde beyaz et fabrikasında meydana gelen yangın ile birlikte  ekonomik ve sosyal boyutlarda  büyük zararlar oluşmuştur. Şu an Aytaç Et Entegre Tesislerinde 390 çalışan mevcuttur.
İlçe yatırım ve teşvik kapsamında olmasından dolayı çeşitli küçük boyutlarda fabrika ve işyerleri açılmış ekonominin gelişmesinde faydalı olmuştur. Bu kapsamda açılan Koru Tekstil fabrikasında 120 kişi, büyükbaş besi ve süt üreticiliği yapan Filiz Grup bünyesinde 40 kişi, Altın –İş Ahşap Entegrasyon Fabrikası’nda 25 kişi çalışmaktadır. Ayrıca ilçede küçük sanayi sitesi mevcuttur.
Çerkeş’te Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 çalışanı ile Dülger Mobilya ve 20 çalışanı ile Kaşgarlı Ayakkabı-Terlik fabrikası faaliyettedir. Kısa süre içerisinde Çerkeş OSB’nin büyük bir kısmında yeni işletmelerin açılması beklenmektedir. Kurşunlu ilçesinde faaliyette olan seramik fabrikasında Çerkeş’ten yaklaşık 200 kişi çalışmaktadır.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtlarına göre Çerkeş’te tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan işletme sayısı 1200’dür. Bu da 4000’e yakın kişinin  tarım ve hayvancılıkla geçindiğini göstermektedir. Arıcılık faaliyetleriyle uğraşan işletme sayısı 350’dir. Çerkeş balı kendine has özellikleriyle önemli bir gıda ve kültür ürünüdür. Ziraat Odası’nda kayıtlı çiftçi sayısı 2820’dir.
Çerkeş Malmüdürlüğü kayıtlarına göre İlçede gelir vergisi mükellefi 237’dir. Gelir vergisi tahakkuku 5 Milyon 444 Bin, tahsilat 2 Milyon 391 Bin’dir. Esnaf Odası kayıtlarına göre esnaf sayısı 346’dır.